Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2019

Holden22
Reposted fromFlau Flau viaLukasYork LukasYork

September 04 2019

Holden22
3157 5df7 500
email like a boss
Reposted fromKane1337 Kane1337 viaLukasYork LukasYork

August 20 2019

Holden22
4646 4be3 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaLukasYork LukasYork

March 31 2019

Holden22
It is the set of the sails, not the direction of the wind that determines which way we will go.
— Jim Rohn
Reposted byGrandesto Grandesto

March 11 2019

Holden22
If Dungeons and Dragons taught me anything, it's that Intelligence and Wisdom are very different stats.
- Zuken
Reposted byImmortalysQudacipressanybeton

March 01 2019

Holden22
6637 a27c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaLukasYork LukasYork

October 01 2018

Holden22
"We're stronger than things are terrible" - JP

August 20 2018

Holden22

July 10 2018

2653 bca8 500
Reposted fromCaptAwesomeSauce CaptAwesomeSauce viaQudaci Qudaci

July 04 2018

Holden22
8848 058c 500
Reposted fromyedertsveiter yedertsveiter viaQudaci Qudaci

June 27 2018

Holden22
"Samuel Vimes nie mógłby zaufać żadnej osobie, która raz tylko zerka na innego człowieka, po czym tonem wyższości zwraca się do towarzysza: "Drogi panie, nic nie mogę o nim powiedzieć z wyjątkiem tego, że jest leworęcznym murarzem, kilka lat służył w marynarce handlowej i ostatnio źle mu się wiedzie". A potem wygłasza zarozumiałe komentarze o odciskach, postawie i stanie butów tamtego człowieka, podczas gdy dokładnie takie same mogłyby się odnosić do kogoś, kto nosi stare ubranie, bo akurat koło domu chciał wymurować sobie nowy grill, dał się kiedyś wytatuować, bo miał siedemnaście lat i był pijany, a choroby morskiej dostaje już na wilgotnym chodniku. Cóż za arogancja! Cóż za obraza dla przebogatej, chaotycznej rozmaitości ludzkich doświadczeń!"
Terry Pratchett - "Na glinianych nogach"

March 09 2018

Holden22
8078 8f6a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapannakojot pannakojot

February 16 2018

Holden22
Don't get rid of a fence until you understand why it was put there in the first place
- Chesterton's Fence

December 04 2017

Holden22
6647 1ab8 500

December 01 2017

Holden22
0292 52ba
Four Guys Climb 15 Foot Wall
Reposted fromPsaiko Psaiko viaQudaci Qudaci

October 14 2017

Holden22
nie od razu był Rzym
lecz natychmiast bym żył

August 16 2017

Holden22

July 26 2017

Holden22
"We are punished by our sins, not for them." -  Elbert Hubbard

June 18 2017

Holden22
3466 353f 500
Reposted byfinatkaztar

February 24 2017

Holden22
When life doesn't give you lemons, you invent them yourself.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl