Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2020

Holden22
9348 cc27 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaLukasYork LukasYork

April 16 2020

Holden22
5007 e2e4 500
 ¯\_(ツ)_/¯
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa viaLukasYork LukasYork
Sponsored post
feedback2020-admin

December 05 2019

Holden22
0960 7bc8
Reposted fromtfu tfu viaLukasYork LukasYork

November 27 2019

Holden22
2913 b2e8 500
Reposted fromteijakool teijakool viapannakojot pannakojot

November 25 2019

Holden22
2830 ac72 500
Reposted fromjottos jottos viaQudaci Qudaci

November 21 2019

Holden22
Reposted fromFlau Flau viaLukasYork LukasYork

October 31 2019

Holden22
"Past performance is not indicative of future returns"
Holden22
"Tyle wiemy o sobie, na ile nas sprawdzono" - Szymborska

September 09 2019

Holden22
Reposted fromFlau Flau viaLukasYork LukasYork

September 04 2019

Holden22
3157 5df7 500
email like a boss
Reposted fromKane1337 Kane1337 viaLukasYork LukasYork

August 20 2019

Holden22
4646 4be3 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaLukasYork LukasYork

March 31 2019

Holden22
It is the set of the sails, not the direction of the wind that determines which way we will go.
— Jim Rohn
Reposted byGrandesto Grandesto

March 11 2019

Holden22
If Dungeons and Dragons taught me anything, it's that Intelligence and Wisdom are very different stats.
- Zuken
Reposted byImmortalysQudaci

March 01 2019

Holden22
6637 a27c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaLukasYork LukasYork

October 01 2018

Holden22
"We're stronger than things are terrible" - JP

August 20 2018

Holden22

July 10 2018

2653 bca8 500
Reposted fromCaptAwesomeSauce CaptAwesomeSauce viaQudaci Qudaci

July 04 2018

Holden22
8848 058c 500
Reposted fromyedertsveiter yedertsveiter viaQudaci Qudaci

June 27 2018

Holden22
"Samuel Vimes nie mógłby zaufać żadnej osobie, która raz tylko zerka na innego człowieka, po czym tonem wyższości zwraca się do towarzysza: "Drogi panie, nic nie mogę o nim powiedzieć z wyjątkiem tego, że jest leworęcznym murarzem, kilka lat służył w marynarce handlowej i ostatnio źle mu się wiedzie". A potem wygłasza zarozumiałe komentarze o odciskach, postawie i stanie butów tamtego człowieka, podczas gdy dokładnie takie same mogłyby się odnosić do kogoś, kto nosi stare ubranie, bo akurat koło domu chciał wymurować sobie nowy grill, dał się kiedyś wytatuować, bo miał siedemnaście lat i był pijany, a choroby morskiej dostaje już na wilgotnym chodniku. Cóż za arogancja! Cóż za obraza dla przebogatej, chaotycznej rozmaitości ludzkich doświadczeń!"
Terry Pratchett - "Na glinianych nogach"

March 09 2018

Holden22
8078 8f6a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapannakojot pannakojot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...